CHOOSE SMART, EARN SMART

از تبلیغگرام هوشمندانه کسب درآمد کنید…

قیمت را شما تعیین می کنید

تبلیغگرام تمام تعرفه های رسانه های موجود در پایگاه داده خود را ذخیره و به روز نگهداری می کند. پیشنهاد تبلیغات بر اساس تعرفه های رسانه شما ارسال گردیده و تعرفه نهایی را شما انتخاب می نمایید.

TELEGRAM BOT

بات تلگرام تبلیغگرام برای صاحبان رسانه

  • ارسال پیشنهاد و مذاکره خودکار بر اساس هر تبلیغ
  • مشاهده تمام فعالیت ها و شفافیت در همکاری
  • پشتیبانی پاسخگو
  • تسویه حساب سریع و کاملا خودکار

Collaboration Process

فرآیند همکاری تبلیغگرام و رسانه

مراحل کسب درآمد و آغاز همکاری با تبلیغگرام جهت دریافت پیشنهادات تبلیغ و آغاز کسب درآمد به شرح ذیل می باشد :

SOME OF PARTNERS

برخی از رسانه های برتر در حال همکاری

Register New Account

ثبت نام در تبلیغگرام

ANY QUESTION? CALL US

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید!