افزایش وام تبلیغات بدون بهره به ۱ میلیارد تومان (بهار ۱۴۰۲)

با توجه به استقبال کسب و کارها، سقف وام بدون بهره تبلیغگرام به ۱ میلیارد تومان افزایش یافت.

جهت درخواست تماس و دریافت وام اینجا کلیک نمایید.

این وام مطابق گذشته بدون بهره و بدون نیاز به ضامن می باشد.