اتصال متریکس به تبلیغگرام

متریکس، به عنوان یک اتریبیوشن ترکر به شما کمک می کند تا منبع نصب های اپلیکیشن تان را مشاهده نموده و رفتار کاربران را رصد کنید.

تبلیغگرام و متریکس به صورت یکپارچه متصل بوده و در صورتی که در حال حاضر از ترکر Metrix استفاده می نمایید، نیازی به تنظیمات پیچیده نخواهد بود.

کافیست وارد حساب کاربری خود در Metrix.ir شوید.

این مسیر را از طریق منو طی نمایید. تنظیمات > ترکر ها > ایجاد ترکر جدید.

یک لینک ترکر در متریکس ایجاد نموده و شبکه ی تبلیغاتی (Ad Netowrk) را روی Tablighgram قرار دهید.

فیلدهای Campaign و Ad Group و Creative را خالی بگذارید.

تبلیغگرام به صورت سیستمی برای هر تبلیغ این موارد را تکمیل می نماید.

سپس ترکر ایجاد شده را کپی کنید و هنگام ایجاد تبلیغ در تبلیغگرام، به عنوان لینک ترکر در کمپین با هدف نصب اپلیکیشن یا CPI استفاده نمایید.

من تنظیمات فوق را انجام دادم اما هیچ گزارشی در متریکس مشاهده نمی کنم ؟

در این صورت از پشتیبانی متریکس کمک بگیرید.

من در متریکس گزارش های ترکر را مشاهده می کنم. اما در تبلیغگرام هیچ گزارش عملیاتی وجود ندارد؟

از طریق پنل کاربری به واحد فنی تبلیغگرام تیکت ارسال نمایید. همکاران ما در اسرع وقت مشکل را بررسی و به شما اطلاع رسانی می نمایند.