قوانین و مقررات


تعاریف:

 • سایت: سایت تبلیغگرام که سفارش را از کاربر می‌پذیرد.
 • کاربر: شخصی که وارد سایت می‌شود و از طریق پنل کاربری، سفارش تبلیغ می‌دهد.
 • تبلیغ: پستی که بنا به سفارش کاربر، در صفحه یا کانال قرار می‌گیرد.
 • کانال: کانال تلگرامی که می‌تواند تبلیغ کاربر را بپذیرد.
 • صفحه: صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی (مثل اینستاگرام و فیس‌بوک) که می‌تواند تبلیغ کاربر را بپذیرد.
 • هزینه: هزینه‌ای که در ازای تعرفه، از کاربر دریافت می‌شود.
 • تعرفه: تعهدی که تبلیغگرام به کاربر می‌دهد. این تعهد ممکن است به صورت تعداد بازدید یا مدت زمان بیان شود.
 • ادمین: شخصی که صاحب کانال یا صفحه است و می‌تواند پست‌های تبلیغاتی را در آن رسانه‌ها منتشر کند.
 • محتوا: متن، تصویر، فیلم و هر اطلاعات دیگری که از طریق تبلیغ منتشر می‌شود.
 • در صورتی که کاربر محتوای تبلیغ را تولید کند، تبلیغگرام تعهدی نسبت به پیش‌آمدهای تبلیغ (چه پیش‌آمد‌های قانونی و چه موارد دیگر) نخواهد داشت.
 • تعرفه‌ها می‌توانند ساعتی، شبانه یا بازدیدی باشند.
 • تعرفه‌ی ساعتی، به این معناست که تبلیغ کاربر مدت زمان مشخصی روی صفحه یا کانال باقی خواهد ماند و پس از آن، از صفحه یا کانال حذف خواهد شد.
 • تعرفه‌ی بازدیدی، به این معناست که تعداد بازدید تبلیغ به میزان مشخصی خواهد رسید و بعد از آن از صفحه یا کانال حذف می‌شود.
 • تعرفه‌ی شبانه، به معنای تعهدی است که به موجب آن تبلیغ کاربر ساعات مشخصی از شب روی کانال یا صفحه خواهد ماند.
 • تبلیغگرام مسئولیتی برای پذیرش تبلیغ کاربر توسط ادمین ندارد. در صورت عدم پذیرش تبلیغ توسط ادمین، محتوا در صورت نیاز، صفحه یا کانال تغییر خواهد کرد.
 • هزینه‌ای که کاربر پرداخت می‌کند، به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
 • حداکثر مدت زمان پاسخگویی ادمین بعد از سفارش ۴۸ ساعت است.
 • در صورتی که ادمین ظرف این مدت پاسخگو نباشد، تبلیغگرام با کاربر تماس می‌گیرد تا کانال مورد نظر تغییر کند.
 • مدت زمان انتشار تبلیغ بعد از پاسخگویی ادمین از دو ساعت تا یک ماه متغیر است.
 • این قوانین و مقررات ممکن است در هر زمانی، با یا بدون اطلاع قبلی تغییر کند.