فرصت های شغلی


ارسال رزومه از طریق پست الکترونیکی ذیل و یا وب سایت Jobinja امکان پذیر می باشد. جهت ارسال از روش های ذیل استفاده نمایید.


پست الکترونیک: jobs@tablighgram.com
پروفایل تبلیغگرام در Jobinja